dijous, 28 de juny de 2018

Manifest contra el cinisme dels botxins (2008)Fa ara 10 anys, al desaparegut blog En roba de batalla, vaig publicar el Manifest Contra el Cinisme dels Botxins. Ara que està de moda i en brega el terme i el concepte, també podríem retitular-lo "contra els cinisme dels supremacistes espanyols (i francesos).


ENS NEGUEM A SER EXTERMINATS “DEMOCRÀTICAMENT”
 Han coincidit en el temps dues iniciatives que s’han expressat públicament contra l’existència del català: la declaració –recolzada unànimement per tots els seus membres– de l’Académie française contrària al reconeixement legal del català dins la Constitució francesa i el Manifiesto por una Lengua Comúnimpulsat per intel·lectuals nacionalistes espanyols, amb el suport de partits polítics i fins i tot d’una cadena de televisió.
 Dues iniciatives que si les comparem amb atenció veurem que totes dues són, en essència i en substància, producte d’una idèntica mentalitat totalitària i exterminacionista. Ambdues atorguen als idiomes espanyol i francès caràcter cohesionador de les respectives nacionalitats, “forjador” en la declaració de l’Académie: «Depuis plus de cinq siècles, la langue française a  forgé la France.» Més i tot, afirma que el reconeixement d’una mínima presència legal del català solsirà la identitat nacional francesa: «…les députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l’identité nationale».
Acadèmics francesos i intel·lectuals espanyols comparteixen frisança comuna que prové de concepcions nacionals també similars. És el concepte superb i uniformador de la “grandeur” per a la nació francesa i de l’“imperio” per a la nació espanyola. Concepcions nacionals clarament tancades, excloents i obligatòries, de rància herència colonialista,  atès que estan fonamentades en la imposició d’una part –la metròpoli dominant– sobre les altres –les colònies dominades–. Dit a la manera del Decret de Nova Planta, imposen el seu concepte nacional «por el justo derecho de conquista». Terminologia d’un referent històric que tot sovint nosaltres oblidem, però que ells, fidels als seus instints totalitaris, “conquistadors”, ni obliden ni abandonen. Bé ho remarquen els intel·lectuals del Manifiesto que «no se trata de una desazón meramente cultural […] sino de una inquietud estrictamente política». Com ells mateixos reconeixen, no està en perill l’existència de l’espanyol, sinó la seua condició de llengua de rang políticament superior en els territoris que foren conquerits i reconquerits per la força de les armes.  
En tots dos casos, fan servir el maniqueu argument que només a través de l’obligatorietat constitucional del francès i l’espanyol és possible la conviència democràtica, i que la imposició d’una llengua única en tots els àmbits de la vida social i política de les respectives nacions és garantia de drets democràtics. És una argumentació tan fal·laç com maliciosa, i tan mesquina que provoca repugnància, per ser tan vulgar la manipulació en què s’empara: «…en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia» «…lengua principal de comunicación democrática en este país»… Goebbels se sentiria ben orgullós i desvanit de comptar com a deixebles aquests Azúa, Savater, Pombo i companyia, malentranyats manipuladors de la realitat amb ominoses finalitats polítiques.
Però encara provoca més repugnància el cinisme infame que traspuen totes dues declaracions. Sona a burlesca quan afirmen reconèixer que les anomenades “llengües regionals” són un patrimoni «merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido» «Les langues régionales appartiennent à notre patrimoine culturel et social. Qui en doute?» Però tot seguit, amb mà de ferro, marquen els límits d’aquest reconeixement, per a sentenciar-les com a llengües de categoria inferior, útils solament per al folclore i la reclosa vida en família. Li neguen, doncs, el dret, diguem-ho així, de la igualdat de drets. El dret superior, que per a l’espanyol i el francès emanana de les respectives i sagrades constitucions, «droit des droits», és vulgar imposició del dret de conquesta. Els intel·lectuals del Manifiesto en diuen «asimetría entre las lenguas españolas oficiales». Invent lingüístic que vindria a ser com aqueixa coneguda burlesca que es fa servir per a justificar els privilegis injustos, i que diu que en democràcia tots són iguals, però alguns són més iguals que altres. L’asimetria que ells diuen és un eufemisme, és clar: cal entendre-hi superioritat lingüística, diferenciació política entre llengües de primera i llengües de segona, entre llengua superior de la metròpoli i llengua inferior de la colònia: «La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles» «Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva.» «…las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc… en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica» «LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características». En cap país del món, ningú no vol ser ciutadà de segona categoria, ningú no vol parlar la llengua dels vençuts; és preferible fer servir la llengua que té els drets superiors, la llengua de la metròpoli, la llengua dels vencedors. No han inventat res de nou. És la vella història sempre.
Diuen els intel·lectuals espanyols del Manifiesto que «las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano» Si s’apliquen aquesta llei seua hauran de desdir-se del seu Manifiesto, perquè del contrari cauen en una flagrant contradicció. No debabes han volgut oblidar, perquè no convé a la seua persistent mentida, que la presència de l’espanyol i del francès als Països Catalans en detriment del català propi i secular s’ha aconseguit a través de la continuada coacció, com ara aquella “instrucción secreta” als corregidors borbònics «…pero como a cada Nación parece que señaló la Naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la Nación com el de los Catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su País, y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado…» i tants altres exemples: «¡Soyez propes, parlez française!» «¡Hable usted en cristiano!» «Hable bien. Sea patriota, no sea bárbaro. Es de cumplido caballero, que usted hable nuestro idioma oficial, o sea el castellano. Es ser patriota. Viva España y la disciplina y nuestro idioma cervantino. ¡¡Arriba España!!» Caldrà recordar encara als eminents intel·lectuals espanyols de quin femer acostat en el temps provenen els arguments del seu Manifiesto, com ara aquests del cèlebre Luis de Galinsoga: «Todos los españoles debemos hacer estas tres cosas: pensar como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que hablando, naturalmente, en el idioma nacional ha impuesto la Victoria». Són també hereus ideològics d’aquell altre personatge, republicà espanyol exiliat, Salvador de Madariaga, que va trobar positiva la victòria franquista si resolia el “problema catalán”. I ja sabem com resolia els problemes el criminal règim franquista. Aquests intel·lectuals del Manifiesto, també aplaudiran una dictadura qualsevol si fa el que ells, tan delicadament democràtics, anhelen: exterminar-nos.
MANIFEST CONTRA EL CINISME DELS BOTXINS
Els intel·lectuals espanyols del Manifesto i els jacobins francesos de l’Académieno poden suportar l’existència del català. Heus ací el motiu vertader de la seua compartida «desazón». Ens voldrien morts, lingüísticament parlant. Voldrien que el català fóra ja una llengua morta, anorreada «por justo derecho de conquista». I en veure que encara és viva arreu dels Països Catalans, neguitegen.  
El Manifiesto i la declaració de l’Académie són diàfans exemples d’un nacionalisme xenòfob i excloent, inspirat en conceptes irracionals de superioritat lingüsitica i cultural. Són propers a ideologies intolerants basades en la superioritat racial com ara el nazisme i l’apartheid. Totes dues inciatives són exemple d’un nacionalisme exterminacionista que no dubta a subvertir i manipular els valors democràtics per tal de justificar els seus objectius. El que pretenen és mantenir una injusta i ominosa diferència entre llengües superiors i llengues inferiors, i justificar sense contrició democràtica el dret de les primeres a fer desaparèixer físicament les llengües per ells considerades inferiors. No és altra situació, doncs, que aquella de vencedors i vençuts, de la metròpoli i la colònia, i de la imposició –encara!– dels detestables drets de conquesta.
És miserable i mesquina la tergiversació de la realitat lingüística que fan dels Països Catalans. És per a nosaltres un dret democràtic irrenunciable conservar el nostre català com a llengua pròpia i única als Països Catalans, per a la qual cosa invoquem el mateix dret que tenen, posem per cas, un parisenc a viure íntegrament en francès a París o un sevillà o un madrileny a viure en espanyol en els seus respectius territoris, sense haver de patir interferències ni imposicions de llengües alienes imposades ací per interès polític.  
Donar suport i justificar els esbiaixats arguments del Manifiesto i de l’Académie és posar-se al costat del dret a l’extermini, i per tant acceptar com a germans ideològics el nazisme i l’apatheid criminals. Els intel·lectuals i acadèmics que han elaborat i subscrit sengles declaracions contra el català són més aviat mentalitats torbades per rancis deliris de superioritat nacional i lingüística. Hàbils en la tergiversació de la realitat, i per això avantatjats deixebles de les doctrines manipuladores del nazi Goebbels, han donat proves irrefutables d’una profunda misèria intel·lectual.  
I val a dir ja estem farts. Farts de tantes i tantes lleis que han fet i fan contra el català. Farts que hagen mensypreat tantes persones que foren empresonades, torturades i assassinades per defensar el dret a existir del català. Farts que encara avui dia adreçar-se a un policia en català puga ser considerat delicte. Farts d’intel·lectuals pseudodemocràtics al servei de la mentida.
Nosaltres, ciutadants i ciutadanes dels Països Catalans, defensem el nostre dret irrenunciable a viure en català sense haver de demanar permisos, sense haver de ser considerats, a casa nostra, ciutadans i ciutadanes de segona categoria, i menys encara haver de ser titllats d’antidemocràtics per voler-ho i defensar-ho.
No caldrà demanar ací, de cap manera, que els estats francès i espanyol reconegen la seua secular intenció exterminacionista. No ens cal. No ens calen declaracions hipòcrites de dos estats que s’han fonamentat i construït sobre la destrucció i l’extermini dels altres pobles, perquè som conscients que aquesta intenció anorreadora forma part intrínseca de les seues respectives concepcions nacionals. I alguns dels seus intel·lectuals més conspicus han tornat a recordar-nos-ho.
Pel dret a viure en català als Països Catalans i contra el cinisme dels botxins espanyols i francesos.
Xàtiva, Països Catalans, 29 de juny de 2008

dissabte, 21 d’abril de 2018

Paper de seda, paper de vidrePaper de seda, paper de vidre formava part del llibre col·lectiu de relats El primer amor. El va publicar l'editorial Columna el desembre de 1992. 


En plena temporada s'hi treballa de valent, en un magatzem d'exportació de taronja. No hi ha dies de festa, i l'horari va en funció de la quantitat de vagons que s'hagen de carregar aqueix dia i del rebals que ha d'avançar la comanda de l'endemà. De dilluns a divendres, solíem posar-nos a les sis del matí, i gairebé sempre veníem a recollir a les deu de la nit. Ens pertocaven dos descansos al llarg de la jornada: un per a esmorzar, de trenta minuts curts, i un altre per a dinar d'una hora acurtada. Els dissabtes ens hi posàvem també a les sis del matí, però els diumenges, no pas tots, ens regalaven un parell d'hores de son, a qui les volguera dormir, tot emplaçant-nos a tornar-hi l'endemà a les huit. Dissabtes i diumenges, normalment treballàvem a tasca, és a dir, recollíem en acabar la comanda del dia i no havíem de fer rebals. Com més de pressa treballàrem, més d'hora podríem tornar-nos-en a casa, llavar-nos, mudar-nos i anar-se'n cadascú a fer la seua.
   La meua era xamar-me aqueixes dues vesprades encauat als recreatius de ca Regina, amb les mans enganxades als mànecs dels futbolins, recremant-ne les vores de fusta amb els nostres cigarrets Sombra, i de tant en tant fent funcionar la màquina dels discos per escoltar Led Zeppelin i Bad Company. Era per aquells dies que em bullia l'enrònia de ser bateria d'un grup de rock: el meu ídol d'aquell moment d'incerteses era John Bonham, el bateria dels Zeppelin, que moriria pocs anys després d'una borratxera de vodka. Fet i fet, vaig aconseguir de rapinyar una bateria vella a bon preu. Malauradament, no vaig reeixir a traure-li el trellat –vull dir, el ritme–, i al cap del temps va acabar desmembrada com un cos sense ànima.
   Al magatzem, la meua faena consistia a proveir de caixes la secció d'encaixadores. Ací és on arreglaven les taronges perfectament ataconades i lluentes com un sol, tot i que algunes de la banda superior les embolicaven amb cridaners papers de seda. Posava les caixes a l'abast de les encaixadores fent-les descendir per unes llargues rampes de cilindres des d'un entresolat situat a tres o quatre metres de terra. Des d'aquest entresolat abastava per complet la secció de les encaixadores i de les triadores (les dones que separaven les taronges bones de les anaven al rebuig), i arribava a entrellucar les portes dels grans frigorífics on conservaven la taronja, a l'extrem de l'àmplia nau. Controlava també la passarel·la elevada per on feia la ronda l'encarregada principal, a la mira de tot. Des d'aquesta talaia duia a tall d'espasa les qui guipava xarrant massa, les que s'entretenien més del compte al lavabo, les qui s'engronsaven captivades pel vol d'una mosca, i aüixant els hòmens que gosaven d'acostar-se a qualsevol dona per davall de la cinquantena.
   Abastava un extens panorama de persones, jo, des de la meua torre de guaita. I a pesar de la distància podia percebre el grau aproximat de rancúnia, de fàstic, de cansament, d'inquietud, de desfici, que cada rostre destil·lava; la impaciència de cadascuna d'aquelles treballadores segons les vegades que s'estiraven la mànega i consultaven el rellotge; la dissimulada resignació amb què executaven la mateixa monòtona tasca durant hores, hores i més hores...
   Al costat del meu entresolat hi havia una espaiosa nau atibacada de caixes. S'hi apilaven en elevades columnes que s'enfilaven fins al sostre. Cada dia n'arribaven de noves, en camions, per a reomplir els buits de les que ja havien estat emprades. De pujar-les des del moll de descàrrega i refer les clarianes se n'ocupava una xaval que li deien Llorenç. Era d'un poble dels voltants, potser de Cerdà o Llanera. El nom se m'ha traspintat amb el temps.
   Aquest Llorenç tenia els mateixos anys que jo, catorze, i posseïa una veu profunda, de bon tros més avall de la gola, desconcertadorament baronívola en una edat en què la majoria no som ni carn ni peix encara, un estadi balbucejant i mudadís. A Llorenç, el senties parlar per darrere teu i et feies la idea d'un home com una pica, guaixat i de bon braó, i heus ací que et giraves i et tiraves als ulls un personatge menut i magre, planot i entenimentat, que somreia d'esme entortillant un projecte de bigotet que encara desconeixia els estris d'afaitar.
   Tot sovint esmorzàvem junts. Compartíem un cau secret que havíem foradat al bell mig d'aquell bosc de caixes, al qual accedíem a través d'un rudimentari laberint. Allí bevíem vi en bóta, preníem cafè de termos i xarràvem de dones. En aquesta darrera matèria estàvem verds com una ceba i la ignorància ens treia a ballar. Confiàvem ingènuament que entre tanta dona com allí abundava, potser alguna ens faria l'oportunitat d'instruir-nos per a traure'ns del ball insuls de la ignorància. Érem jóvens i badocs, portàvem la corfa de l'ou penjant de les orelles i no ens assistia ni una minsa picardia que ens ajudara a dissimular la nostra impacient excitació.
   I un dia que potser les boires del vi matiner m'havien atarantat el cervell més del compte, li vaig fer la confiança a Llorenç que una de les encaixadores m'havia entrat per l'ull. El vaig portar fins al mirador de les rampes i li vaig indicar quina de totes era. Li vaig dir que no sabia ni quin era el seu nom. Llavors ell me'l va revelar: Marta. La coneixia de rasquinyada només.
   Curiosament, d'ella, a hores d'ara a males penes en retinc uns detalls ínfims: els ulls grans, l'ondulació suau dels cabells negres i el perfil de la seua figura abillada amb una bata corrent de fer faena. Resulta decebedor adonar-te que el pas del temps difumina els records amb més contundència de la que sospitaves. Fins i tot d'aquells que creies irrevocables. En esborrar-se els detalls, el conjunt, doncs, es dilueix, s'escampa sobre el paper com una esguitada de taques, aproximacions imprecises de les quals arriba un moment en què no t'atreveixes a afirmar si són veritats viscudes o veritats imaginades: veritats apedaçades. doncs.
   Llorenç i jo comentàrem les possibilitats, les discutírem, les avaluàrem: li pegàrem mil voltes al nano. Ell s'entossudia a advertir-me que no trauria res a carregador, que pel que ell coneixia pecava ella de massa tibada, massa pretensiosa, massa convençuda d'estar com un tren de bona i que no li faltaven ni li havien de faltar bona cosa d'abegots revoltant-la a tothora.
   Per mirar de cridar la seua atenció, vaig començar a escapolir-me més sovint de l'aïllament de l'entresolat de les caixes. Em deixava veure a peu pla passejant-me amb el cigarret penjat de la boca, fatxenda cagat per mitja galta, bafanejant d'home dret i fet sense atendre les corfes d'ou que em delataven estrepitosament.
   Representant aquest paperot ridícul se m'esmunyiren a muntó de dies com l'aigua entre els dits, i sense haver-li adreçat ni un gest mínim, ni una breu paraula. Tot en bajoqueta. Estava convençut que ella no sabia ni com em deien, que a tot estirar arribaria a identificar-me com ara el-xic-que-tira-les-caixes, o una altra imprecisió per un estil.
   I a tot açò, jo què sabia d'ella? El nom i encara gràcies. Si més no m'hauria d'haver preocupat per conèixer els llocs que ella freqüentava: quin cine, quina discoteca, quins recreatius, si solia passejar amunt i avall per la concorreguda Albereda... Passa sovint que gent que viu al meu mateix barri, però amb qui mai no he tingut cap tracte de paraula, m'hi salude. És açò: mai no hem compartit una conversa, tanmateix ens tenim vistos de trafegar per les mateixes voreres, de sovintejar les mateixes botigues, de comprar el vi al mateix vinater... I aquesta circumstància dóna motiu perquè en algun moment l'un i l'altre ens decidim a saludar-nos. Un bona dia, un bona nit, un adéu. I el gest ja es repetirà ben bé durant tota la nostra vida, encara que mai no depassem aquesta salutació monòtona, com a manera de reconèixer-nos mútuament, de palesar que pertanyem a una mateixa regió humana, que formem part, diria, d'una mateixa tribu. En principi, Marta hauria de reaccionar seguint aquest raonament. Per tant. jo havia de fer els possibles per tal que coincidírem en qualsevol indret fora de la faena –el cine, la discoteca, el passeig–, i atès que la trobada s'esdevindria en un lloc no habitual, ella i jo hauríem de reconèixer-nos com a membres d'un mateix col·lectiu concret: el magatzem, el nostre lloc de treball, i òbviament ens hauríem de saludar.
   Tanmateix, per tal de poder provocar aquesta coincidència jo havia d'eixir de ca Regina. I arrancar la colla d'allí no era una tasca senzilla. A aquells, el cine els avorria, i a la discoteca no podíem acudir amb la cartera justa, pagar l'entrada i prou. Si li havíem de traure el resquit i fer alguna cosa més profitosa que pegar bots amb la música de ballar solt i bambar amunt i avall com uns mussols atordits, havíem de dur moneda gastadora si volíem traure alguna xica a ballar, ja que la majoria, llevat que fóra cosina germana o veïna de paret mitgera, no movien un peu si abans no fitxaves per la barra i les convidaves a prendre res.
   No vaig reeixir a desencauar la colla dels futbolins de ca Regina, així que de tant en tant m'hi desencauava jo i anava al meu roll. D'aquesta manera vaig aconseguir que un dia es donara per fi la circumstància. Va ser al cine, al Gran Teatre. Des d'una de les llotges laterals, la vaig clissar, davall meu, a platea, asseguda en la tercera o quarta fila. Feia colla amb altres xiques del magatzem i un número similar de xics. Retinc la imatge d'un xaval no gaire alt que penetrava en la fila carregat de coses de rosegar, que li'n donava a Marta i que seia tot seguit al seu costat, i que es feren escoltellets i que rigueren fins que es va fer fosc i va començar la pel·lícula.
   No em calia consultar la bola màgica de cap endeví per a comprendre que si continuava revolant-la de lluny, com un poruc cagandanes, passaria de ben segur les mans per la paret. Tocava espavilar-se, fer mans i mànegues per a deixar de ser el discret conegut d'ataüllada que era, l'imprecís xic-que-tira-les-caixes, i convertir-me en un nom concret. I per a assolir aquest objectiu m'havia d'introduir immediatament en el seu entorn proper i de confiança.
   Així que vaig aprofitar que una familiar meua de lluny sovintejava el mateix rogle que Marta a l'hora de dinar, i tan bon punt vaig fer una minsa arreplega de coratge m'hi vaig acostar, i tot saludant aquella cosina llunyana m'hi vaig quedar.
   Marta va recompensar el meu esforç adreçant-me la seua salutació. Em saludava sempre que jo abandonava l'altet per visitar el lavabo i passava a prop de les encaixadores, si baixava a peu pla per fumar-me un cigarret, ja que a l'altet, per la fusta de les caixes, estava prohibit fumar; als matins, en coincidir a l'autobús que ens duia al magatzem, i en marxar cap a casa, cansats a més no poder, ens dèiem adéu tresullats de son. Al capdavall, com amb qualsevol altre company de faena. Ben mirat, no havíem establit cap relació especial, malgrat que jo maldara a pretendre que havien creat un vincle afectiu.
   Llorenç estava d'allò més encuriosit per la marxa dels meus progressos, tot i que no compartia la meua manera d'actuar. Fet i fet, no comprenia que algú tinguera esme de pegar tant de volantí només amb la intenció de ser a prop d'una xica. No crec que arribara jo a comentar-li raons d'enamorament, a dir-li res sobre la pulsió dels sentiments: si ho haguera fet, s'hauria baquejat de riure, o potser m'hauria enviat a fer la mà, per estúpid. No debades ell pensava que als nostres catorze anys del que calia preocupar-se era de tocar carneta sense compromisos, en comptes de rebotir-se la cabeçola amb pallorfes d'amor místic i platònic. Una vegada posada la carn al punt de mira, les coses clares: «Tu vols o no vols, xicona?» I si no volia, doncs a la part de fora, carril i via ampla: ras i curt. I no com m'ho apanyava jo, d'anar enredrant-me cada volta més en l'esbarzer. I per a què? Per a assolir el privilegi de fer cantonades amb ella, d'agafar-la de la mà i tot acompanyant-la cap a casa fer-li un bes d'arrapa-i-fuig en una portalada fosca.
   Potser Llorenç tenia raó. Ben bé no ho sé. Hi ha un temps per a cada cosa i l'home madura fent les seues etapes, a poc a poc, després d'una passa, la següent. En això creia jo.
   Tanmateix, el temps se m'esgotava: la faena fluixejava i en un bufit em trobaria que m'haurien despatxat per la fi de la campanya de la taronja, i jo no hauria fet res més que garbellar aigua. Vaig prendre el determini de despenjar-me del tot de la colla de ca Regina i buscar-me la vida pel meu compte, tot sol.
   Dissabtes i diumenges freqüentava els cines, triava a l'atzar qualsevol dels quatre que funcionaven aleshores a Xàtiva tot anhelant d'encertar-la i trobar-hi en un o altre la Marta. Em col·locava a la punta de la fila, ben al darrere, a fi de fer-me veure obligadament quan ella hi entrara, i en la «casualitat» de l'encontre arrancar-li un somriure, un comentari circumstancial... mentre delerava com un imbècil que s'haguera deixat la tropa de festejadors a la porta, i així, despistant com qui no vol, esquitllar-me jo en la seua colla. Qui té fam somia rotllos, que diuen. Pura desesperació.
   No era gens agradable bambolejar de cine en cine com un fus perdut, sempre solitari. De més a més, feia de comentar si algú em guipava deambulant amunt i avall del passeig de l'Albereda, o estomacat a la butaca del cine, vinga d'escampar la mirada famolenca pertot arreu, a tothora buscant-la. Els havia de faltar l'aire per a encolomar-me de seguida la càguila d'estranyot, llunàtic o amargat.
   Tanmateix, no vaig tornar a coincidir amb la Marta en cap dels cines. Finalment, per una amiga seua del magatzem em vaig assabentar que darrerament freqüentava la discoteca La Nit. I què vaig fer jo? Doncs practicar-li cisa al sobre de la setmanada i afanyar-me a fer-hi una ullada.
   Efectivament, la Marta hi era. I aquell sompo del cine que la convidava a trellats de rosegar també hi era. Es feien escoltellets i carantoines en un flonjo sofà al límit de la zona dels reservats.
   Així i tot, a desgrat del que havia presenciat a la discoteca, vaig considerar que encara no ho tenia tot perdut. A la desesperada, vaig ordir un revolteig de campanes, un anunci als quatre vents, que ho saberen gats i gossos! Em vaig dedicar a fer confiances a tort i a dret, vinga d'explicar a tothom com de fort bategava el meu cor per la Marta, i el de la Marta per mi. En un parell de dies el magatzem anava a vessar del romanç amorós de la Marta i el-xic-que-tira-les-caixes.
   Lògicament, la notícia no va trigar a arribar a coneixement de la Marta. Ara: no li va fer cap ni una gràcia. Ben mirat, no era cas d'alegrar-se que a tothora l'assenyalaren per la cua de l'ull i que a cada passa li preguntaren per la meua persona i pels nostres pretesament compartits bafs d'amor. I per a acabar-ho d'adobar i posar-la ben a caldo, quan coincidíem en el rogle uns i altres l'encensaren amb bona cosa de comentaris més aviat burlescos. I mentre jo els seguia la corda i mirava de traure ferro com podia, la Marta acotava el cap i destil·lava vinagre per les pupil·les.
   La vaig clavar fins al mànec. El resultat de la meua grollera estratègia: tot a fer punyetes. Em vaig guanyar el seu odi i la burla de tothom. I atès que tampoc no era el cas de rabejar-me en aquella lamentable situació i posar-me a tir de més mostres d'escarni col·lectiu, vaig arreplegar trastos i me'n vaig tornar cap al recer del meu cau de l'altet, a beure-hi vi de bota i cafè de termos, però ara tot sol, perquè al Llorenç, des que havia minvat la faena, l'havien traslladat en una altra secció.
   De tota manera, l'ostracisme no va durar gaire. Pocs dies després em va arribar l'avís que la temporada de la taronja s'havia acabat per a mi. Fins l'any venint.
   Vaig regressar amb els devots de ca Regina. Em van rebre amb un meninfot arronsament de muscles i es van afanyar a comunicar-me, amb tota la solemnitat que esqueia a la declaració, que ja no jugaven als futbolins: havien decidit que ja no eren uns monyicots i el que pertocava, doncs, era passar-se al billar, que feia de més adults.
   Potser tenien raó, que ja anava sent hora d'espolsar-se les corfes de l'ou, i a mi ja m'anava bé provar sort nova amb el billar, posat que sempre jugava a perdre, jo, per roín, amb els vells futbolins.

diumenge, 4 de febrer de 2018

Quatre Epístoles a Vicent


El Cant de Vicent, aqueixa convocatòria anual que recorre el País Valencià tot recordant el poeta Vicent Andrés Estellés, ha estat organitzada a Xàtiva (crec que encara l'organitza) per Antoni Martínez Revert i el grup la Bicicleta Teatre. Aquestes Quatre Epístoles a Vicent van ser la col·laboració que hi va aportar Toni Cucarella els anys 2012, 2013 i 2014; la del 2016 és inèdita.QUATRE EPÍSTOLES A VICENT:
https://drive.google.com/file/d/1yZoMdO0anY5YBqqTnDB5q8E2Jwdk_WH9/view?usp=sharing


dimecres, 13 de desembre de 2017

Polifemo del Olmo
El relat Polifemo del Olmo va ser publicat dins el llibre Hòmens i falagueres i altres relats (2011).


"He conegut la mort de Polifemo del Olmo quan ja fa quinze dies que és enterrat. Me n’he assabentat de casualitat, gràcies a un comentari confús piscat al vol de la conversa entre dues dones d’edat que em precedien lentament, fatigadament, en direcció a la plaça del Mercat: «Aquell que alçava haques i camions... que a son pare l’afusellaren... el nét d’aquella dona que venia granotes..."

Per llegir el relat sencer piqueu ací:

 https://drive.google.com/file/d/1e7IUHuRBdsZeugtUEGm1yuSRKnicptQ-/view?usp=sharing

dimecres, 1 de novembre de 2017

La famHi ha la fam, la precarietat (Vicent Andrés Estellés)


Si recompta cada matí tots els seus dits, no penseu que ho fa per malaltia: és per si de cas se n’ha menjat cap mentre dormia.

(1985)dimarts, 19 de setembre de 2017

De la teua pell, me'n faré peücs
Aquí xarrupen la sang els confessors i la banca (Joan Brossa)

«Ja sé que ets un home poderós i femat de peles... Però com manifasseges el meu sou ja caldrà que t’amagues difícil, que no descansaré fins que me n’hauré fet peücs, de la teua podrida pell!»
1985